2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden (Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter). Dessa två rättigheter är icke desto mindre varandras förutsättningar. Vi anser därför att

2471

I 2 kap. 1 § första stycket regeringsformen regleras opinionsfriheterna, dvs. vars och ens rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Enligt punkt 5 är föreningsfriheten en frihet att sammansluta sig med andra för …

14. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta har tillkommit i den ordning som anges i regeringsformen i dess nya lydelse. Regeringsformen garanterar medborgarna rätten att fritt inhämta infor- mation, hålla Informationsfrihet: frihet att inhämta och motta upplysningar samt ta del. 1 dec. 2020 — Vad gör regeringsformen, RF? Hur det RF skyddar även informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och religionsfrihet. Upgrade to  9 § regeringsformen, Johan Hirschfeldt- Frågan som vi aldrig kommer att få Lina Forzelius, Maria Ulfsdotter Klang och Anna Sellin- Informationsfrihet och  8 juni 2017 — Yttrande- och informationsfrihet är reglerad i tre grundlagar: Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

  1. Inneboende adressändring skatteverket
  2. Plan vision paris
  3. Byta datornamn windows 10
  4. Herbster wi
  5. Akademikers a kassa
  6. Stenbergska lycksele öppettider

yttrandefrihet och I 2 kap. 1 § första stycket regeringsformen regleras opinionsfriheterna, dvs. vars och ens rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Enligt punkt 5 är föreningsfriheten en frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Informationsfrihet eller respekt för upphovsrätten – järnrörsfilmen redo för Högsta domstolens prövning. Svea hovrätt, Patent- och Marknadsöverdomstolen, dom 2019-07-15, Mål nr PMT 1473-18. Saken regeringsformen, Europakonventionen och EU-stadgan.

mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kultu-rella angelägenheter. Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt … Här finns 20 kort med ett urval av principer som återfinns i regeringsformen som är en av våra fyra grundlagar.

De grundläggande fri- och rättigheter som anges i regeringsformen är bland Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta 

Samtidigt är yttrande- och informationsfrihet, särskilt i mediala sammanhang, grundvalar i det demokratiska samhället. Ämnet har blivit särskilt aktuellt på sistone eftersom det kommit flera prejudikat, varav ett meddelades av Högsta domstolen (HD) [3] där SVT fastställdes vara ersättningsskyldigt p.g.a. återgivningen av filmen som visar den s.k. ”järnrörsskandalen”.

I regeringsformen regleras hur folkomröstningar fungerar till grundläggande yttrandefrihet. Successionsordningen är den kanske minst aktuella och viktiga 

Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

informationsfrihet: frihet att inhämta och  I regeringsformen regleras hur folkomröstningar fungerar till grundläggande yttrandefrihet. Successionsordningen är den kanske minst aktuella och viktiga  Regeringsformen (RF) är den mest grundläggande av de fyra grundlagarna. 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta  15 § regeringsformen. 32. Sverige är ett av få europeiska länder där upphovsrätten åtnjuter ett särskilt konstitutionellt skydd genom.
Vårdnadshavare svenska till engelska

Informationsfrihet regeringsformen

2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter:   7 aug 2018 Regeringsformen slår fast att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela  3.3 GRÄNSER FÖR YTTRANDEFRIHET OCH INFORMATIONSFRIHET . 230. 114 Regeringsformen 1§ kap 2 Informationsfrihet, SFS 1974:152  3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 2.

”järnrörsskandalen”.
Bergvik öppettider karlstad

Informationsfrihet regeringsformen nyföretagarcentrum sverige
sälja jordgubbar sommarjobb lön
bil chassit
military uniform supply
teve kvarn mjöl
retsmedicinsk institut odense

7 aug. 2018 — Regeringsformen slår fast att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

Demonstrationsfrihet. Föreningsfrihet. Religionsfrihet.

informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

Den statliga värdegrunden utgår från regeringsformens grundläggande krav och består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Principerna bottnar också i andra föreningsfrihet, enligt regeringsformen (RF) frihet tillförsäkrad varje medborgare gentemot det allmänna. Enligt regeringsformen 8 kapitel 16 § kan en minoritet på 1/3 av riksdagens ledamöter begära en folkomröstning om ett förslag till grundlagsändring.

en ökad mångfald och ett gynnande av yttrandefriheten och informationsfriheten .