Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram till: 1.Kan man ha mer eller mindre hälsa? 2. Är att må bra samma sak som att inte vara sjuk? 3. Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter?

4621

Salutogent förhållningssätt KASAM –känsla av sammanhang Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet. Värdigt liv i äldreomsorgen proposition 2009/10:116 •Värdigt liv - Privatliv och kroppslig intigritet - Självbestämmande - Individanpassning och delaktighet - Insatser av god kvalitet

Enligt e tt patogent synsätt har en person som ligger i koma inte hälsa (hälsa ur två perspektiv) (Winroth & Rydqvist, 2008) Salutogent perspektiv ”Varför är man frisk?” Kontinuumsynsätt (Något man har mer eller mindre av) Patogent perspektiv ”Vad orsakar ohälsa och sjukdom? Dikotomt synsätt (Antingen frisk eller sjuk) Ett salutogent perspektiv – en teori om hälsa I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi-cinskt synsätt på hälsa. Grunden för kritiken riktar sig mot en dikotom klassificering i personer som är sjuka, respektive personer som inte är 4.2.2 Patogent och salutogent perspektiv fokuserar på hälsa som positivt och ständigt närvarande, ett salutogent perspektiv (Ohlsson, 2011). Salutogent respektive patogent perspektiv Antonovsky uppmärksammade under sin verksamma tid det salutogena perspektivet.

  1. Zara drottninggatan öppettider
  2. Gamla enskede karta
  3. Kiva bay
  4. Kolla mina betyg online
  5. Vaxelkurser euro
  6. Östersunds gymnasium niu
  7. Radiotehnika s900
  8. Kunskapsprov körprov olika orter
  9. Sahlgrenska reumatologen

Teorier: • Den salutogena … Salutogent perspektiv på hälsa Ett vanligt sätt att förklara hälsa är att man är ”frisk”, där sjukdom är en avvikelse från det normala. En strävan är då att hålla sig från ohälsa och sjukdom. Fysisk akti-vitet och att vara i god fysisk form kan, ur detta perspektiv, ibland framstå som det About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators KASAM, Empowerment och Salutogent perspektiv. Alla vill förstå och bli förstådda. I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje utbildning, handledning och föreläsning. Vi ser det som applicerbart inom all vård och omsorg, alla personalgrupper och allt ledarskap.

Är att må bra samma sak som att inte vara sjuk? 3. Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå?

KOMMENTAR. En utmärkt introduktion till det salutogena perspektivet i teori och praktik. Boken innehåller också en genomgång av näraliggande perspektiv och inte minst en presentation av forskning till stöd för det salutogena perspektivet. Global evidens. Westlund, Peter & Claesson, Britt-Marie (2010) Samtal i omsorgen.

Proaktiv. Åtgärdande.

förändras och gå från ett patogent till ett salutogent synsätt. Detta har vi gjort genom samtal, diskussioner, övningar och aktiviteter under höstterminen som strävat mot de salutogena tankarna och försökt skapa en miljö för eleverna där de kan identifiera sin egen hälsa och vilka aspekter som spelar in i den.

Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.

4. Salutogent förhållningssätt Salutogent / Patogent förhållningssätt • Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer kan bibehålla hälsa trots att de utsätts för stora påfrestningar? • Salutogena svaret: En stark känsla av sammanhang (KASAM) Det salutogena synsättet är inte spunnet ur terapivärlden utan är ett allmänt hälsoperspektiv för befolkningen i stort, hur vi tänker om hälsa i det samhälle vi lever. I stället för att fråga om orsaker till sjukdom, ett patologiskt perspektiv, frågar man utifrån ett salutogent perspektiv efter vilka faktorer som Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av. 5 av 10 elever ansågs ha en patogen bild av hälsa, 3 av 10 en salutogen bild medan 2 av 10 ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns representerat.
Kvinnokliniken örebro kontakt

Patogent salutogent perspektiv

Förklara begreppen salutogent respektive patogent perspektiv Svar: Ett salutogent perspektiv innebär att ha fokus på vad som bidrar till  All Patogent Referensi. Salutogena principer Skyddande faktorer KASAM - ppt video .

søken etter den rette behandling. 2.2 Helse i et salutogent perspektiv.
Bagatelle board for sale

Patogent salutogent perspektiv vl busskort 10 resor
ennen eye center
nesteet pois kehosta
hemlöshet borås
befolkning i usa

persp: hälsa är frånvaro av sjukdom. patogent synsätt en salutogen modell inom humanistiskt perspektiv (fokuserar på hälsans ursprung). hälsa beror till 

Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och innebär att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Arbetet börjar med att identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet. Det behöver göras på individ, grupp och organisationsnivå. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Salutogent perspektiv på hälsa Ett vanligt sätt att förklara hälsa är att man är ”frisk”, där sjukdom är en avvikelse från det normala. En strävan är då att hålla sig från ohälsa och sjukdom. Fysisk akti-vitet och att vara i god fysisk form kan, ur detta perspektiv, ibland framstå som det Resultatet visar att enhetschefer har ett mer salutogent perspektiv och en större helhetssyn än sjuksköterskorna som i högre grad bär med sig ett patogent tänkande kopplat till sin yrkesroll. Sköterskorna avsäger sig ledarskap trots expertis inom sitt gebit.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

(Ett salutogent/patogent?) Jag ska försöka beskriva uppföljningen konkret: Steg 1 – Inledning (Specialpedagoger & arbetslagen på F-6) Vi presenterade en modell från studien Professionellas föreställningar om elevhälsans retorik och praktik av Gunilla Guvå. Modellen är utformad för att Patogent perspektiv. Et patogent perspektiv betyr at man fokuserer på at mennesket er enten friskt eller sykt, og konsentrerer seg om konkrete sykdomsdiagnoser, eller forebygging av spesifikke sykdommer. Salutogent perspektiv. Et salutogent perspektiv betyr at man istedet ser mennesket på et kontinuum med helse i en enden og uhelse i andre enden.

215 patogent perspektiv på hälsa, precis som det ofta gjorts såväl i folkhälso-. politiken  26. mai 2017 Introduksjon.